Udo, Kolano & Stopa część I & II – 2 dni

Kurs został zatwierdzony przez NCBTMB, AMTA, ABMP, wiele agencji stanowych i prowincjonalnych jako profesjonalny punkt kształcenia ustawicznego oraz uprawnia do uzyskania certyfikatu w zakresie zaawansowanych technik mięśniowo-powięziowych (CAMT). Imię Nazwisko...

Leg, Knee, & Foot Part I & II – 2 days

Approved for professional Continuing Education credit by NCBTMB, AMTA, ABMP, many state and provincial agencies, and for credit towards Certification in Advanced Myofascial Techniques (CAMT). Name Surname StreetPostal Code City, Country E-mail Repeat E-mail Phone...

Knee Issues Part I – 1 day

Approved for professional Continuing Education credit by NCBTMB, AMTA, ABMP, many state and provincial agencies, and for credit towards Certification in Advanced Myofascial Techniques (CAMT). Name Surname StreetPostal Code City, Country E-mail Repeat E-mail Phone...

Zaburzenia Stawu Kolanowego część I – 1 dzień

Kurs został zatwierdzony przez NCBTMB, AMTA, ABMP, wiele agencji stanowych i prowincjonalnych jako profesjonalny punkt kształcenia ustawicznego oraz uprawnia do uzyskania certyfikatu w zakresie zaawansowanych technik mięśniowo-powięziowych (CAMT). Imię Nazwisko...

Dissectional Anatomy – 4 days

Anatomy Trains offers a unique opportunity to work your own dissection projects with fascial expert and master dissector Todd Garcia in Medical University in Katowice, Poland. This event draws students worldwide from all types of manual, movement and fitness...

Anatomia Sekcyjna – 4 dni

Anatomy Trains oferuje unikalną możliwość stworzenia swoich własnych projektów sekcyjnych jak i naukę poprzez obserwacje pracy innych uczestników jak i prowadzącego szkolenie. Kurs prowadzony jest na nieutrwalonych chemicznie zwłokach, które zachowują możliwość ruchu...