szkolenie KMI

Powyżej zdjęcia ze szkolenia KMI w 2010 roku.

Pełne szkolenie w metodzie KMI odbywa się obecnie w tylko w Stanach Zjednoczonych oraz w Oxfordzie w Wielkiej Brytanii. Program certyfikacji podzielony jest na 3 etapy. Każdy etap można przejść oddzielnie jeżeli każdy kolejny etap rozpoczniesz w przeciągu 2 lat od ostatniego. Można również przejść przez intensywny cały trening z jedną grupą trwający około roku. Szkolenie KMI wymaga dużego wysiłku i poświęcenia. Trening jest bardzo intensywny i zawiera bardzo szeroki zakres materiału, na który składa się szczegółowa trójwymiarowa anatomia, wiedza teoretyczna, trening umiejętności manualnych ale również ruchowych i świadomości własnego ciała. Szkolenia trwają całe dnie a wieczory i noce służą do nauki i przygotowywania się do kolejnego dnia zajęć. Cały ten wysiłek warto jednak podjąć ponieważ umiejętności wyniesione ze szkoły Kinesis wyznaczają najwyższe światowe standardy nauczania.

 

1. Część pierwsza Structural Vision (strukturalne spojrzenie) 75 godzin dydaktycznych

Składa się z jednej fazy trwającej około 2 tygodni z przerwą weekendową. Zwyczajowo przerwa pomiędzy pierwszym a 2 etapem trwa około miesiąca a dopuszczenie do 2 etapu jest w gestii uznania prowadzącego etap 1.

2. Structural strategies (strategie strukturalne) 150 godzin dydaktycznych podzielonych na 2 fazy obie po około 2 tygodnie jak w poprzednim etapie z weekendem przerwy pośrodku każdej fazy.

Zwyczajowa przerwa pomiędzy 2 i 3 etapem szkolenia trwa do 6 miesięcy jednak nie może trwać więcej niż 2 lata.Podstawę do ukończenia etapu 2 są:

Przeprowadzenie 3 sesji (Body3) na partnerze z klasy oraz kliencie z zewnątrz pod okiem nauczycieli

Quizy

Ocena prowadzonych notatek dotyczących klientów

Ocena pracy i umiejętności manualnych

Ocena 2 esejów napisanych przez studenta

Dodatkowa nauka teorii oraz udokumentowanie praktyki terapeutycznej na pacjentach jest warunkiem do kontynuowania nauki na etapie 3.

Student musi również zaprezentować umiejętność wykonywania technik na nauczycielach. Dopuszczenie do 3 etapu szkolenia zależne jest od całościowej oceny nauczyciela.

3. Structural Integration (Integracja Strukturalna) 275 godzin dydaktycznych podzielone na 3 fazy podobnie jak wcześniej każda trwająca około 2 tygodni i przerwa pomiędzy każdą z nich wynosi zwyczajowo około 3 tygodni.

Podczas tego etapu student pod okiem nauczycieli wykonuje 12 sesji na partnerze z klasy oraz na modelu z zewnątrz.

Podczas tego etapu ocena studenta opiera się o:

Quizy

Ocenę prowadzonych notatek dotyczących klientów

Ocenę eseju poglądowego na temat 12 sesji

Ocenę umiejętności manualnych, na którą składa się: ocena pracy na partnerze z klasy, modelu z zewnątrz oraz praca na nauczycielach

Ukończenie procesu certyfikacji zależne jest od oceny nauczycieli, ukończenia wszystkich etapów i wymagań szkolenia.

Wymagania wstępne i kwalifikacje potrzebne do rozpoczęcia treningu:

Szkolenie skierowane jest do praktykujących profesjonalistów z umiejętnościami w manipulacjach tkanek miękkich.

Aby rozpocząć szkolenie należy posiadać przynajmniej 3 letnie doświadczenie w pracy z ciałem lub certyfikat potwierdzony przez NCBTMB

Aplikujący muszą również wcześniej uczestniczyć w szkoleniach Anatomy Trains oraz być zaznajomieni z wiedzą dotyczącą koncepcji Taśm Anatomicznych

Wszyscy aplikujący o przejście szkolenia muszą przed rozpoczęciem 3go etapu szkolenia doświadczyć 12 sesji KMI u innego terapeuty lub 10 sesji u terapeuty innej szkoły integracji strukturalnej.

Wszystkie aplikacje muszą zawierać ujęte całe doświadczenie zawodowe oraz historię edukacji danej osoby.

Aby dowiedzieć się szczegółów dotyczących każdego z tych szkoleń zapraszamy na stronę:

http://www.anatomytrains.com/kmi/courses

 

 

 

 

 
Zapisz się na
szkolenia już dziś!
Zamów
książki
i akcesoria!