Korzenie Anatomy Trains i KMI

Jakie są korzenie i skąd wywodzi się koncepcja Taśm Anatomicznych i metoda ATSI (dawne KMI)?

Sposób patrzenia na anatomię człowieka w całości, ruchu i funkcji ma swoje początki o wiele wcześniej niż odkrycia Toma Myersa. System mięśniowo-powięziowy rozpatrywany był już przez innych anatomów w przeszłości. Najbardziej znanymi byli Vesalius i Leonardo da Vinci.

Widzimy tu jak Vesalius widział ciągłość powięziową mięśnia prostego brzucha i powięzi mostkowo-żebrowej lub mięśnia mostkowego (występującego u niektórych osób) a następnie mięśnia mostkowo-obojczykowo – sutkowego.

Leonardo da Vinci również w swoich rysunkach pokazywał ciągłości tkanek…

Tom Myers połączył i rozwinął dokonania wielu swoich poprzedników tworząc kompletną mapę podłużnych połączeń mięśniowo – powięziowych, których analizowanie pomaga lepiej zrozumieć w jaki sposób porusza się i funkcjonuje ludzkie ciało. Mięśnie, które łączą się w długie struktury funkcjonalne tworzą sieć połączeń tworzącą tensegracyjną strukturę pozwalającą naszemu ciału być stabilnym i zdolnym do wszechstronnego ruch. Koncepcja taśm anatomicznych oparta jest o bardzo szczegółową anatomię powięziową i jest bardzo pomocna w prowadzeniu procesu terapeutycznego.

Metoda terapii manualnej Toma Myersa poza drobiazgową analizą anatomiczną, której podstawą jest Anatomy Trains opiera się na zasadach integracji strukturalnej rozwiniętą przez Dr Idę Rolf. Tom przez wiele lat był nauczycielem w jej instytucie i studiował osobiście pod jej okiem pod koniec jej życia.

Przestrzenne rozumienie ciała oraz patrzenie na nie jak na strukturę tensegracyjną Tom i jego metoda zawdzięcza wiedzy uzyskanej podczas studiów z Buckminster Fullerem twórcą pojęcia tensegracja.

Kolejnym nauczycielem, który mocno wpłynął na nauki i spojrzenie Toma był Moche Feldenkreis, który stworzył wspaniałą metodę ruchową pomagającą tworzyć najbardziej ergonomiczne i funkcjonalne wzorce ruchowe podczas poruszania się.

Zarówno oryginalna integracja strukturalna Idy Rolf jak i metoda ATSI (dawne KMI) mają swoje korzenie również w wiedzy osteopatycznej.

Tom Myers studiował z wieloma osteopatami ze stanów zjednoczonych i europy włączając do swojej pracy zarówno terapię kraniosakralną, za której twórcę uważa się Williama Sutherlanda oraz techniki maipulacji wisceralnych, którą rozwinął francuski osteopata Jean Piere Barall.