Regulamin KMI3 / ATSI 3
Zgłoszenie na szkolenie: 
1. Organizatorem szkolenia jest Wojciech Cackowski BODYWORKER ul. Św.A.Boboli 10c, 87-100 Toruń, NIP: 879 237 90 76 
2. Zgłoszenie udziału na szkolenie następuje poprzez uzupełnienie przez uczestnika formularza zgłoszeniowego. Przesłany formularz jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych /Dz.U.Nr 133/97 poz 883/. 
3. Kwota zaliczki wynosi 2000zł. Pozostałą część kwoty należy wpłacić nie później niż 30 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia. 
4. Wpisanie na listę uczestników odbywa się po wpłaceniu zaliczki na konto organizatora. Liczba miejsc jest ograniczona. 

Rezygnacja ze szkolenia:

5. Istnieje możliwość rezygnacji z udziału w szkoleniu:
    •    bez ponoszenia kosztów, najpóźniej na 30 dni roboczych przed rozpoczęciem zajęć;
    •    w przypadku rezygnacji do 15 dni roboczych przed terminem szkolenia, uczestnik zostanie obciążony kosztami w wysokości 50% wartości szkolenia;
    •    całkowity koszt szkolenia ponoszony jest przez uczestnika w przypadku rezygnacji w dniu jego rozpoczęcia bądź nie przybycia na szkolenie lub na mniej niż 14 dni roboczych przed terminem szkolenia.
6. Organizator zastrzega możliwość odwołania lub zmiany terminu szkolenia. W sytuacji rezygnacji ze szkolenia, jak i odwołania szkolenia przez organizatora wystawiane są faktury korygujące i na tej podstawie zwracane są dokonane przedpłaty.
7. Rezygnacji należy dokonać poprzez przesłanie oświadczenia o rezygnacji na adres  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . Data przesłania maila jest datą rezygnacji ze szkolenia. 
8. Rezygnacja zostanie potwierdzona również drogą mailową przez organizatora. 

Prawa i obowiązki organizatora: 
9. Organizator zobowiązuje się do zapewnienia najlepszych warunków szkolenia, w tym: Sali szkoleniowej, materiałów edukacyjnych – skryptów, stołów terapeutycznych i tłumacza. 
10. Organizator nie zapewnia transportu do miejsca szkolenia, zakwaterowania i posiłków. 
11. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z jednoczesnym pełnym zwrotem wpłaconych środków. 
12. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia. Jeżeli jednak uczestnik nie będzie mógł w nim uczestniczyć w podanym nowym terminie to organizator zapewni tej osobie zwrot wpłaconych środków. 
13. Organizator odwołując kurs nie ponosi finansowej, ani żadnej innej odpowiedzialności za poniesione przez uczestników koszty związane z podróżą czy zakwaterowaniem, które związane są z kursem (w tym m. in. koszty rezerwacji, biletów związanych z podróżą do miejsca szkolenia). 
14. Organizator zapewnia, że dane podane w Formularzu zgłoszeniowym są poufne i nie będą przekazywane osobom trzecim. 

Postanowienia końcowe: 
15. Osoba wysyłająca podpisany formularz zgłoszeniowy zgadza się z niniejszym Regulaminem, warunkami finansowymi i terminami szkolenia. 
16. Nie zapoznanie się przez uczestnika z Regulaminem nie uprawnia go do roszczeń sprzecznych z powyższymi postanowieniami, stąd też prosimy o dokładne zapoznanie się ze wszystkimi zawartymi w nim warunkami. 
17. Uczestnik szkolenia wyraża zgodę na użyczenie swojego wizerunku w charakterze zdjęć, filmów zrobionych na szkoleniu w którym uczestniczył i nie iści sobie praw finansowych ani prawnych do ich publikacji. 
18. Uczestnik szkolenia/zgłaszający zapotrzebowanie na szkolenie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w tym adresu e-mail do przesyłania informacji o kursach/szkoleniach oraz informacji handlowych. 
19. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione rzeczy w trakcie i po zakończonym kursie. 
20. W przypadkach nie regulowanych tą umową obowiązują postanowienia kodeksu cywilnego. Oświadczam, że zapoznałem się z powyższym regulaminem i jestem świadomy/a zasad naboru, rezygnacji i uczestnictwa w szkoleniu oraz zgadzam się z jego warunkami finansowymi.
 

Jakim szkoleniem jesteś zainteresowany?
 

Zapisz się na
szkolenia już dziś!
Zamów
książki
i akcesoria!