Proces szkolenia w KMI:

W ciągu najbliżsych dwóch lat odbywać się będą szkolenia Anatomy Trains oraz szkolenia specjalistyczne FRSB w Polsce i na terenie całej europy. Ukończenie wszystkich tych elementów będzie równoważne z przejściem przez dawniejszy pierwszy i drugi etap szkolenia KMI. Segment szkoleń Uwalniania Powięziowego dla Równowagi Strukturalnej (FRSB - Fascial Release for Structural Balance) jest kontynuacją szkoleń Taśm Anatomicznych (Anatomy Trains).

Funkcjonalne, Powięziowe i Strukturalne podejście w jednym programie szkoleniowym. Koncepcja Taśm Anatomicznych Anatomy Trains miała ogromny wpływ na zwiększenie zainteresowania powięzią w świecie medycyny manualnej i wielu metod ruchowych. Nasze intensywne programy szkoleniowe zapewnią najwyższy standard nauczania technik mięśniowo - powięziowych. Tom Myers i James Earls stworzyli nowy program treningowy następujący po wstępnych szkoleniach Anatomy Trains - FRSB (Uwalnianie Powięziowe dla Równowagi Strukturalnej).


Jak zacząć...  

1 Etap KMI: Szkolenia wstępne dotyczące koncepcji Anatomy Trains.

Anatomy Trains I - 2 dni

Krótki kurs pozostawi długo trwające efekty w postaci pogłębienia wiedzy na temat tkanki mięśniowo - powięziowej, jej roli w organizmie oraz jak współzależy ona z innymi układami ciała. Mając tą wiedzę zaczynamy widzieć jak ciało wykorzystuje Taśmy Anatomiczne by poruszać się z gracją i wdziękiem - pod warunkiem, że znajduje się ono w stanie równowagi i harmonii, wszelkie ograniczenia i osłabienia w jednym miejscu mogą mieć wiele efektów, często daleko oddalonych od miejsca dolegliwości i bólu.

Celem szkolenia jest dokładne poznanie pierwszych czterech głównych taśm - Taśmy Powierzchownej Przedniej i Tylnej, Bocznej i Spiralnej. Do każdej z omawianych taśm nauczymy sposobów oceny funkcjonalnej oraz podstawowych technik rozluźniania mięśniowo - powięziowego.


Anatomy Trains II - 2 dni

Nauczymu Cię widzieć i wpływać na wzorce mięśniowo - powięziowe w ciele. Poprzez budowanie swoich umiejętności oceny wizualnej Body Reading stworzonej przez Anatomy Trains nauczysz się interpretować wzorce ruchowe i posturalne swoich klientów. Wszyscy chcemy mieć trójwymiarową wizję ciala i to szkolenie jest pierwszym krokiem w kierunku wypracowania tych umiejętności.

Podczas szkolenia poznamy Taśmy Rąk, Taśmy Funkcjonalne oraz Taśmę Głęboką Przednią, powtórzymy poznane taśmy anatomiczne w pozycji stojącej i wprowadzimy bardziej funkcjonalną ocenę w ruchu oraz zajmiemy się szczegółową oceną posturalną poszczególnych obszarów ciala przygotowującą do serii szkoleń specjalistycznych FRSB.


2 Etap KMI: Szkolenia specjalistyczne FRSB (Uwalnianie Powięziowe dla Równowagi Strukturalnej)

Ten program szkoleniowy podniesie Twój poziom umiejętności terapeutycznych na nowy poziom dzięki połączeniu technik ruchowych i manualnych dla uzyskania najskuteczniejszych i długo trwających efektów w prowadzonej terapii. Wszystko oparte o najnowsze badania naukowe wzajemnych zależności pomiędzy szkieletem, mięśniami, stawami i proprioceptorami powięziowymi. Materiał prezentowany jest w przejrzysty, bogaty wizualnie, zabawny i przede wszystkim zrozumiały sposób. 

Seria szkoleń specjalistycznych FRSB:

1.Łuki Stopy i Kolano - 3 dni

To szkolenie skoncentrowane jest na interakcji stopy z podłożem i konsekwencjach braku tej równowagi w reszcie ciała. Pozwoli tworzyć strategie dla poprawy mechaniki stopy i nogi dla stabilności miednicy i wydajności kręgosłupa.


2.Wachlarze Stawu Biodrowego - 2,5 dnia

Miednica jest kluczowym elementem naszej architektury. Dlatego nierównowaga w tym miejscu może mieć wpływ na resztę ciała. To szkolenie skupia się na zorganizowaniu mięśni miednicy wokół trzech wachlarzy pozwalając być bardzo precyzyjnym w pracy na tym obszarze.


3.Jama Brzuszna, Klatka Piersiowa i Oddech - 2,5 dnia

Strukturalne zmiany w tułowiu mogą wpływać na oddech, mechanikę kończyn górnych  oraz głowę, szyję i żuchwę. Szkolenie to pokazuje jak zależności klatki piersiowej z miednicą mogą pozytywnie wpłynąć na mechanikę kręgosłupa piersiowego.


4.Tensegracja Kręgosłupa - 2,5 dnia

Kręgosłup jest rdzeniem w strukturze ludzkiego ciała, jest również w centrum naszej mięśniowo - powięziowej równowagi. Szkolenie zajmuje się oceną wszystkich części kręgosłupa i identyfikuje techniki potrzebne dla zrównoważenia jego struktury.


5.Obręcz Barkowa i Ręce - 2 dni

Barki często kompensują zmiany występujące w klatce piersiowej i szyi, prowadząc do zmian w rękach i kręgosłupie. To szkolenie uczy rozpoznawania i naprawiania tych wzorców kompensacyjnych.


6.Głowa, Szyja i Żuchwa - 2 dni

Szyja jest niezwykłym obszarem ludzkiej struktury dając połączenie szerokiego zakresu ruchu przy zachowaniu wytrzymałości strukturalnej. To szkolenie koncentruje się na kompleksie szyi i żuchwy, żeby pomóc w rozluźnieniu obszarów potencjalnych problemów i przygotować ciało do trwalszej zmiany.

Integracja - 8 dni

Szkolenie integracyjne zbiera wszystkie elementy z poprzednich sześciu szkoleń, ucząc tego, jak używać wszystkich technik, uzyskując skuteczne narzędzie do równoważenia strukturalnego Twoich klientów/pacjentów w modelu 3 sesji terapeutycznych. Szkolenie kończy się uzyskaniem tytułu Structural Bodyworker (Strukturalnie Pracujący z Ciałem) i jest wymagane do zakwalifikowania sie na trzeci etap szkolenia w Integracji Strukturalnej KMI.

3 Etap KMI

Pozostaje on bez zmian w postaci 3 zjazdów po 2 tygodnie podczas, których uczymy się pracy w systemie 12 sesji, czyli planowego, strukturalnego dokonywania zmian strukturalnych w ciele pacjenta/klienta. Wymogiem wstępnym do uczestniczenia w 3 etapie szkolenia KMI jest odbycie 12 sesji kmi lub innego systemu integracji strukturalnej na sobie, udokumentowanie pracy w systemie 3 sesji oraz pozytywne ukończenie wcześniejszych szkoleń. W trakcie szkolenia przeprowadzane są testy teoretyczne, praktyczne, praca na nauczycielach, na modelach z klasy oraz z zewnątrz pod okiem nauczycieli. Ukończenie tego etapu szkolenia daje tytuł certyfikowanego terapeuty KMI, czyli Terapeuty Integracji Strukturalnej w modelu KMI.


 
Zapisz się na
szkolenia już dziś!
Zamów
książki
i akcesoria!