W części 1 NVR, będziemy uczyć Technik uwalniania nerwowo-naczyniowego dla nerwów i naczyń szyi, klatki piersiowej i “korzeni ramion”, włączając w to tętnice kręgowe i szyjne, tętnicę piersiową wewnętrzną, naczynia dla mięśni ramion, płuc, splot barkowy, ograniczenia oponowe, nerwy błędny i przeponowy. Nauczysz się podejścia nerwowo-naczyniowego w celu pomocy swojemu klientowi lub pacjentowi, który ma postawę z głową wysuniętą do przodu i przebyte kontuzje, które pozostawiły ograniczenia ruchu. Pomocne jest również przy sztywności szyi i ograniczeniach związanych ze starymi urazami kręgosłupa szyjnego typu whiplash oraz przy problemach, które nie zostały usunięte za pomocą innych technik terapii manualnej. Dzięki rozsądnemu użyciu może to być niezwykle pomocne w rozwiązywaniu niedawnych przypadków whiplash.

Wymagania: Ukończone studia z zakresu fizjoterapii, masażu, osteopatii lub innej terapii manualnej. Masażyści powinni posiadać 3-letnie doświadczenie kliniczne (Patrz FAQ: Która ścieżka edukacyjna jest odpowiednia dla mnie? Jakie są wymagane kwalifikacje przy zapisach na kurs?).

 

Wpisz wynik działania: 2+9=

UWALNIANIE NERWOWO-NACZYNIOWE ANATOMY TRAINS (NVR CZĘŚĆ 1) CZĘŚĆ 1 – 4 DNI

Prowadząca: Kirstin Schumaker

Kirstin Schumaker pomaga klientom znaleźć długotrwałą ulgę w bólu, odkryć poprawiające życie zmiany postawy i ostatecznie przejść przez życie z większą energią i łatwością. Oferuje delikatne i specyficzne podejście do integracji struktur taśm anatomicznych dzięki specjalizacji w uwalnianiu neuropowięziowym. (W 2006 r. Rozpoczęła studia nad manipulacją nerwami obwodowymi u Christopha Sommera. Od tego czasu studiowała również u Dona Hazena i asystowała Jonowi Martine w nauczaniu pracy neuropowięziowej). Jej własne kinestetyczne rozumienie ciała rozwinęło się dzięki znajomości sztuk walki, różnorodnych sportów i zafascynowaniem anatomią i ciałem

Data: 17-20.10.2019

Miejsce: Toruń

Cena: 3600 PLN przy wczesnej wpłacie do 17.09.2019, po tym czasie cena wyniesie 3900 PLN

Kontakt:
tel. +48 606 813 382
e-mail: kamila@anatomytrains.pl

Organizator: Wojciech Cackowski

Godziny: 8:30-17:00

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA

Terapeuci wybierający ścieżkę edukacyjną NVR nie muszą mieć ukończonego kursu Anatomy Trains Structure & Function (ATS&F—3 dniowy kurs anatomii powięziowej) przed przystąpieniem do części 1 NVR, jednakże wcześniejsze ukończenie tego szkolenia jest niezwykle pomocne.

W obu ścieżkach edukacyjnych NVR oraz NVR-SI, będziemy skupiać swoja uwagę na poprawie równowagi strukturalnej i funkcji, będziemy również wykorzystywać pojęcia Anatomy Trains : przesunięcie, pochylenie, zgięcie i rotacja, żeby opisywać relację, pozycje części ciała względem siebie. Używając tego języka i podstawowych umiejętności w odczytywaniu wzorców strukturalnych (są one przedstawiane na szkoleniu ATS&F), terapeuci są w stanie lepiej przewidzieć, gdzie powinni poszukiwać ograniczeń powięziowych struktur nerwowych i naczyniowych.

Ukończenie ATS&F jest wymagane przed przystąpieniem do części 5 NVR i mocno zalecane przed częścią 2,3 oraz 4 NVR. Przez wszystkie moduły NVR, będziemy poszukiwali powszechnych wzorców urazowych i dysfunkcji, wynikających się z traumy układu nerwowego, oponowego, naczyniowego oraz będziemy odnosić te typowe wzorce i nasze obserwacje do modelu oceny równowagi strukturalnej Anatomy Trains.

h

Program uwalniania nerwowo-naczyniowego (Neurovascular Release - NRV)

W programie uwalniania nerwowo-naczyniowego Anatomy Trains dostępne są ścieżki edukacyjne, obie prowadzą do uzyskania różnych certyfikatów Anatomy Trains. To unikatowe podejście do uwalniania nerwowego i naczyniowego, włączając w to praktyczne zastosowanie dla poprawy równowagi strukturalnej i funkcji, jest właściwe dla praktyków z różnorodnych dziedzin.

Uwalnianie nerwowo-naczyniowe Anatomy (NVR)

To prawie równoważne szkolenie, również wspierane przez Thomas’a Myers’a oraz Wydział Anatomy Trains, kończy się uzyskaniem certyfikatu Anatomy Trains Certification in Neurovascular Release. Jest przeznaczony dla terapeutów, którzy chcą uczyć się uwalniania nerwowo- naczyniowego w koncepcji modelu Anatomy Trains, ale którzy nie są zainteresowani ukończeniem całego szkolenia Integracji Strukturalnej. Całość składa się z 4 kursów poświęconych technikom i jednego kursu klinicznego. Część 5 jest taka sama dla obu ścieżek edukacyjnych (patrz szczegółowy opis kursu), w związku z tym istnieje możliwość dla terapeutów ze ścieżki NVR przejścia tej części szkolenia razem z NVR-SI, w zależności który termin bardziej odpowiada uczestnikowi. Ukończenie całego szkolenia NVR zajmuje od 1.5 do 2 lat. Całość składa się z 5 kursów obejmujących 109-141 godzin dydaktycznych.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym opisem kursu. Po części 2-4 jest automatyczna możliwość opcjonalnego uczestnictwa w 3.5 godzinnych zajęciach klinicznych (pół dnia), na których można obserwować i doświadczyć na sobie pełnych sesji prowadzonych przez instruktora. Całkowita łączna ilość godzin dydaktycznych, różni się w zależności od obecności na 3.5 h zajęciach klinicznych oraz od tego czy kurs jest tłumaczony z języka angielskiego. W przypadku kursów tłumaczonych, części 1-4 trwają po 4 dni, a nie 3 dni, z uwagi na to, że potrzebny jest dodatkowy czas na wyjaśnienie technik w dwóch językach. Część 5 trwa standardowo 3 dni.

FAQ - Najczęściej zadawane pytania

Czym różnią się od siebie obie ścieżki edukacyjne?

Pomimo że, techniki nauczane podczas kursów są właściwie takie same, materiał kursu jest inaczej zorganizowany, w zależności od praktycznych potrzeb i celów terapeutów w każdej ze ścieżek.

W ścieżce NVR dyskusje na temat praktycznego zastosowania technik mogą skupić się na zastosowaniu klinicznym, zwłaszcza, że rozmowy będą ukierunkowane na indywidualne pytania terapeutów, związane z ich doświadczeniem praktycznym ( terapeuci pracujący w modelu medycznym wnoszą inne pytania i doświadczenia w treść kursu niż Terapeuci Integracji Strukturalnej, których praktyka jest wpisana w ramy praktyki integracji strukturalnej).

W ścieżce NVR-SI, techniki są prezentowane w kontekście celów i zastosowania praktycznego w integracji strukturalnej. Omawiać będziemy zastosowanie w urazach, ale sekwencja nauczania technik będzie taka, zęby jak najlepiej zaspokoić potrzeby realizacji szerokiego spektrum specyficznych celów Integracji strukturalnej. Od pierwszych porannych zajęć Terapeuci Integracji Strukturalnej będą mogli wdrożyć techniki NVR do swojej pracy w serii SI. W serii kursów NVR-SI porozmawiamy o praktyce SI, a nasze dyskusje zakładają, że terapeuci dobrze rozumieją klasyczną serię integracji strukturalnej.

W obu ścieżkach edukacyjnych terapeuci praktykujący będą uczyć się technik uwalniania naczyń wraz z uwalnianiem nerwowym i oponowym, ponieważ w praktyce zwykle trzeba manewrować tam i z powrotem między pracą nerwową i naczyniową, w zależności od tego, co jest podstawowym ograniczeniem w danej chwili. Jednak materiały kursu w NVR są organizowane obszarowo i ułożone w taki sposób, aby były najbardziej przydatne dla osteopatów, fizjoterapeutów i klinicznie zorientowanych masażystów, którzy pracują poza modelem SI.

Jak program NVR pomoże mi w mojej praktyce?

W programie NVR równolegle są nauczane są techniki dla układów nerwowego i naczyniowego. Jest to pomocne, ponieważ tętnice są często pierwszym elementem, który wymaga uwagi. Dodatkowo, wzorce dysfunkcji i ograniczenia, które znajdujemy w układach nerwowych i naczyniowych, są badane w kontekście anatomii powięziowej i ich funkcji. Jest to znaczący element, w jaki program nauczania NVR różni się od manipulacji nerwowych i kursów manipulacji wisceralno-naczyniowych nauczanych gdzie indziej. Program NVR łączy podejście integracji strukturalnej z tradycyjnym podejściem osteopatycznym. Techniki prezentowane w tym programie usprawniają praktykę integracji strukturalnej, fizjoterapii, osteopatii i masażu klinicznego.

W tym programie, nawet na ścieżce klinicznej, podchodzimy do naszej pracy z perspektywy integratorów strukturalnych. Będziesz ćwiczyć używając szerokiego spektrum ruchów dłonią, aktywnego uczestnictwa klienta i podejścia Anatomy Trains do analizy postawy. Terapeuci, którzy nie są przeszkoleni w zakresie integracji strukturalnej odczują, że ich praca zyskała „nowy smak” dzięki podejściom i perspektywom, które oferuje SI.

Pomożemy Ci rozwinąć lub poprawić subtelne umiejętności percepcji i manipulacji, ucząc cię szczegółowej pracy z różnymi rodzajami tkanek, robimy to mając jednocześnie na uwadze nasze większe cele posturalne i funkcjonalne. Naszym celem jest pomoc klientom w rozwijaniu ich zdolności wyczuwania i doceniania ich własnych ciał.

Styl pracy prezentowany przez Kirstin Schumaker jest ogólnie bardziej bezpośredni niż pośredni (są to pojęcia osteopatyczne), pomimo że ustawienia rąk/ chwyty, techniki i podejścia koncepcyjne znajdują również zastosowanie w bardziej pośrednim stylu pracy.

Sposób” ogólnego słuchania”, którego używa Kirstin (ogólne słuchanie jest subtelną umiejętnością oceny, gdzie należy pracować) jest nieco inny niż uczony na zajęciach pracy z układem nerwowym i wisceralnym w stylu Barral. Jej styl ogólnego słuchania pozwala terapeucie na bardzo stopniowe budowanie tej zdolności, krok po kroku dający uczniowi dużo poczucia pewności i sukcesu.

Czym ten program różni się od programów kursów nerwowych i naczyniowych oferowanych przez osteopatów?

W programie NVR równolegle są nauczane są techniki dla układów nerwowego i naczyniowego. Jest to pomocne, ponieważ tętnice są często pierwszym elementem, który wymaga uwagi. Dodatkowo, wzorce dysfunkcji i ograniczenia, które znajdujemy w układach nerwowych i naczyniowych, są badane w kontekście anatomii powięziowej i ich funkcji. Jest to znaczący element, w jaki program nauczania NVR różni się od manipulacji nerwowych i kursów manipulacji wisceralno-naczyniowych nauczanych gdzie indziej. Program NVR łączy podejście integracji strukturalnej z tradycyjnym podejściem osteopatycznym. Techniki prezentowane w tym programie usprawniają praktykę integracji strukturalnej, fizjoterapii, osteopatii i masażu klinicznego.

W tym programie, nawet na ścieżce klinicznej, podchodzimy do naszej pracy z perspektywy integratorów strukturalnych. Będziesz ćwiczyć używając szerokiego spektrum ruchów dłonią, aktywnego uczestnictwa klienta i podejścia Anatomy Trains do analizy postawy. Terapeuci, którzy nie są przeszkoleni w zakresie integracji strukturalnej odczują, że ich praca zyskała „nowy smak” dzięki podejściom i perspektywom, które oferuje SI.

Pomożemy Ci rozwinąć lub poprawić subtelne umiejętności percepcji i manipulacji, ucząc cię szczegółowej pracy z różnymi rodzajami tkanek, robimy to mając jednocześnie na uwadze nasze większe cele posturalne i funkcjonalne. Naszym celem jest pomoc klientom w rozwijaniu ich zdolności wyczuwania i doceniania ich własnych ciał.

Styl pracy prezentowany przez Kirstin Schumaker jest ogólnie bardziej bezpośredni niż pośredni (są to pojęcia osteopatyczne), pomimo że ustawienia rąk/ chwyty, techniki i podejścia koncepcyjne znajdują również zastosowanie w bardziej pośrednim stylu pracy.

Sposób” ogólnego słuchania”, którego używa Kirstin (ogólne słuchanie jest subtelną umiejętnością oceny, gdzie należy pracować) jest nieco inny niż uczony na zajęciach pracy z układem nerwowym i wisceralnym w stylu Barral. Jej styl ogólnego słuchania pozwala terapeucie na bardzo stopniowe budowanie tej zdolności, krok po kroku dający uczniowi dużo poczucia pewności i sukcesu.

Która ścieżka edukacyjna jest odpowiednia dla mnie? Jakie są wymagane kwalifikacje przy zapisach na kurs?

Uczestnicy ścieżki edukacyjnej NVR-SI muszą ukończyć program integracji strukturalnej uznawany przez Międzynarodowe Towarzystwo Integracji Strukturalnej (The International Association for Structural Integration – IASI.)

Integrator Strukturalny, który nie pracuje już w seriach oraz ci, których praktyka bardziej koncentruje się na zagadnieniach klinicznych (rehabilitacja urazowa), mogą zapisać się na zajęcia NVR (części 1-4), jednakże kierunek NVR- SI jest mocno rekomendowany. Jeżeli terapeuta SI bierze udział szkoleniu NVR, żeby otrzymać zaawansowany certyfikat „Anatomy Trains Advanced Certification in Neurovascular Release for SI”, musi ukończyć część 6 z NVR-SI.

Masażyści zapisujący się na szkolenie NVR muszą wykazać się trzyletnim doświadczeniem w pracy klinicznej. Wynika to z faktu, że terapeuci ze ścieżki NVR są ukierunkowani na problemy kliniczne (osteopaci, fizjoterapeuci, lekarze i masażyści kliniczni) naturalnie będą dyskutować o praktycznym zastosowaniu w codziennej praktyce skupiającej się na urazach. Usprawnia to również przebieg zajęć, kiedy wszyscy uczestnicy są dobrze zorientowani w klinicznych podejściach do urazów i dysfunkcji strukturalnych.

Masażyści oraz fizjoterapeuci, którzy chcą zostać integratorami strukturalnymi lub są w trackie szkolenia z tego zakresu, powinni je ukończyć przed przystąpieniem do programu NVR. Certyfikacja SI jest świetną podstawą do kontynuacji nauki w programie NVR. Nie ma korzyści z ukończenia NVR przed SI (Ścieżka kliniczna NVR jest przeznaczona dla terapeutów, którzy wiedzą, że nie chcą przechodzić szkolenia SI). Jeśli masz ogromną potrzebę rozpocząć kurs NVR wcześniej, można wziąć udział w części 1 NVR (głowa i szyja) jako osobny kurs. Po zakończeniu certyfikacji SI, można ponownie rozpocząć naukę w trybie NVR- SI część 1 (która jest kompletnie inna od NVR cześć 1 )

Doświadczony akupunkturzysta, który interesuje się szczególnie manipulacjami powięziowymi i równowagą strukturalną oraz posiada dobrze ugruntowaną wiedze z zakresu pojęć anatomicznych medycyny zachodniej, jest mile widziany na kursie NVR, nawet jeśli pryzmat przez jaki akupunkturzyści postrzegają choroby i dysfunkcje fizjologiczne jest zupełnie odmienny.

Bardzo doświadczony terapeuta czaszkowo-krzyżowy może być dobrym kandydatem do programu NVR, pomimo że, w naszym przewodniku wskazujemy na “doświadczenie w pracy klinicznej”. Jeśli masz wątpliwości, zachęcamy do wzięcia udziału w części 1 kursu, żeby przekonać się, czy ten kierunek edukacji jest dla Ciebie odpowiedni.

(W powyższych przykładach z akupunkturzystą i terapeutą czaszkowo-krzyżowym, doświadczony terapeuta, z wyrafinowanymi umiejętnościami dotykowymi miałby przewagę na początku kursu, w aspekcie zajęć praktycznych, co pozwala na unikniecie przytłoczenia wiedzą z części teoretycznej.- mniejsze doświadczenie w terapii ukierunkowanej na urazy zostałoby zrównoważone świetnymi umiejętnościami palpacyjnymi i percepcyjnymi.)

Jeśli masz wątpliwości czy Twoje doświadczenie i wykształcenie są wystarczające, żeby uczestniczyć w tym programie, prosimy o kontakt.

Zobacz galerię i film